Aktualności

 

17.12.2016 Tomasz Sumera prowadził szkolenie dla Ekodoradców  w ramach projektu szkoleniowego realizowanego przez Politechnikę Krakowską im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie.

 

"Fachowy Elektryk" w grudniowym numerze opublikował artykuł autorstwa Tomasza Sumery na temat szkoleń dla instalatorów mikroinstalacji fotowoltaicznych przygotowujących do egzaminów w UDT.

Autor artykułu prowadzi  tego typu szkolenia w całej Polsce, regularnie  od 2 lat.

 

 

 

 

 

/out_data/aktualnoci/warsztat-szkolenia-fachowy-elektryk-2017.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.12.2016r. Firma Eco-Doradztwo została zaproszona na konferencję z okazji 25-lecia Fundacji Poszanowania Energii w Gdańsku.

 

 

Fot. Anna Kłos

 

Tomasz Sumera współpracuje z Fundacją od 2008r. Wspólnie zrealizowaliśmy projekty:

 

- "Poszanowanie energii bez granic – współpraca polsko – ukraińska oparta na standardach skandynawskich"

Projekt realizowany był w Polsce, Norwegii i na Ukrainie w latach 2009 – 2012 w oparciu o doświadczenia polskie i wdrożenia norweskie w dziedzinie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii oraz efektywności energetycznej.

 

- "Rozwój energetyczny gmin w zgodzie z naturą"

W ramach realizacji projektu ”Rozwój energetyczny gmin w zgodzie z naturą” wykonano   plany założeń zaopatrzenia w energię cieplną, elektryczną oraz paliwa gazowe  dla gmin Wojnicz oraz Dąbrowa Tarnowska. Ponadto wykonano 23 wytyczne rozwoju energii odnawialnej dla gmin.

 

 

 

7-8 grudnia 2016r. Tomasz Sumera prowadził szkolenie audytorów efektywności energetycznej w Instytucie Energetyki w Warszawie.

 

 

4-5 grudnia 2016r. właściciel firmy Eco-Doradztwo prowadził szkolenie audytorów efektywności energetycznej w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

 

1 grudnia 2016r.  Firma Eco-Doradztwo uczestniczyła w I konferencji Partnerów Serwisowych Fronius -producenta falowników do instalacji fotowoltaicznych.

 

 

 

 

 

 

25 listopada 2016r. Tomasz Sumera wygłosił referat pt. "Hala Sportowa Jaskółka w Tarnowie –przykład audytu energetycznego przebudowy budynku do poziomu niskoenergetycznego zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków "

 

 

 

24 listopada 2016r. nastąpiło przekazanie audytu efektywności energetycznej dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno-Ściekowej ENWOS Sp. z o.o. Pl. Kilińskiego 1, 32-660 Chełmek.

 

18.11.16 na konferencji w Naczelnej Organizacji Technicznej w Tarnowie  zaprezentowaliśmy najnowsze rozwiązania elektrowni wiatrowych GWT:

 

 

 

 

 

 

 

14-15 listopada 2016 r. Tomasz Sumera prowadził szkolenie audytorów efektywności energetycznej w Luboniu k. Poznania.