Audyty energetyczne przedsiębiorstw

Audyty energetyczne przedsiębiorstw:

 

Ustawa o efektywności energetycznej z 20.05.2016 ( art. 36.pkt 1) określa obowiązek przeprowadzania raz na 4 lata audytu energetycznego dużego przedsiębiorstwa ( z wyjątkiem przypadków opisanych w art. 36 pkt 2).

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa przeprowadza (art. 36 pkt 3):

1) podmiot niezależny od audytowanego przedsiębiorcy, posiadający wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w przeprowadzaniu tego rodzaju audytu;

2) ekspert audytowanego przedsiębiorcy, jeżeli nie jest on bezpośrednio zaangażowany w audytowaną działalność tego przedsiębiorcy.

Art. 37. 1. Audyt energetyczny przedsiębiorstwa jest procedurą mającą na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących proponowanych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii.

Art. 39. 1. przewiduje kary pieniężne za nieprzeprowadzenie audytu energetycznego przedsiębiorstwa

 

Przepisy ustawy obowiązują od 1.10.2016

 

Firma Eco-Doradztwo posiada wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu tego typu audytów.

 

Audyt daje informację o:

- obecnym zużyciu  energii w budynku

- metodach jej zaoszczędzenia

- koszcie przeprowadzenia modernizacji

- przewidywanych oszczędnościach rocznych i w okresie żywotności instalacji

- czasie zwrotu inwestycji

- przewidywanym zużyciu energii po modernizacji

- redukcji emisji zanieczyszczeń do atmosfery

 

 

W przypadku zainteresowania bezpłatną wyceną audytu prosimy o wypełnienie poniższego formularza i przesłanie go na adres e-mail: tomasz.sumera@op.pl

/out_data/audyty_przedsiebiorstw/formularz-do-wyceny-audytu-przedsiebiorstwa.pdf

 

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa, audyty energetyczne, czyste powietrze, audyty efektywności energetycznej.