Audyty energetyczne przedsiębiorstw » Szkolenia

Proponujemy 2 rodzaje szkoleń:

 

 

1. Dla przedsiębiorców objętych obowiązkiem audytu -zainteresowanych możliwościami uzyskania wsparcia w postaci certyfikatów efektywności energetycznej, metodami oszczędzania energii i zapoznaniem się z obowiązującymi przepisami w tej dziedzinie.

 

 

2. Dla audytorów energetycznych chcących rozszerzyć zakres działania o audyty przedsiębiorstw oraz osób planujących rozpocząć działalność w zakresie audytów energetycznych przedsiębiorstw i budynków

 

 

Informacje na temat obu szkoleń znajdują się poniżej:

 

 

1. Szkolenie dla Przedsiębiorców:

 

 

Przedsiębiorcom objętym obowiązkiem przeprowadzenia audytu proponujemy wzięcie udziału w dwudniowym szkoleniu:

 

 

Podczas szkolenia zostaną przedstawione najnowsze wymagania prawne, wynikające z obowiązującej od 1 października 2016r. Ustawy o Efektywności Energetycznej z 20.05.2016.

 

 

Uczestnicy zostaną zapoznani z zasadami przeprowadzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa wynikającymi z w/w ustawy oraz rozporządzenia Ministra  Energii z dnia 5 października 2017 r. "w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii".

 

 

Przedstawione zostaną sprawdzone sposoby  na poprawę efektywności energetycznej oraz zasady ich stosowania. Omówione zostaną zarówno metody zmniejszenia zużycia energii, jak i propozycje wykorzystania w tym celu energii odnawialnych. Pozwoli to na łatwiejsze zrozumienie zawartości audytu i usprawni uzgodnienia z przyszłym audytorem wykonującym audyt w przedsiębiorstwie.

 

 

Druga część szkolenia zostanie poświęcona świadectwom efektywności energetycznej (białym certyfikatom) i zasadom ich pozyskiwania. Świadectwa takie są dostępne dla przedsiębiorców wdrażających zalecenia audytu, które umiejętnie wykorzystane, pozwalają  na sfinansowanie znacznej części inwestycji służącej poprawie efektywności energetycznej. Zostaną omówione zarówno zasady ich pozyskiwania, jak i wpływ na  zmniejszenie realnych kosztów inwestycji ponoszonych przez przedsiębiorcę ( na konkretnych przykładach).

 

 

Końcową częścią szkolenia będzie omówienie konkretnych pytań i  przykładów przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną, możliwych do wdrożenia w firmach reprezentowanych przez uczestników szkolenia.

 

Koszt szkolenia: 400zł +VAT=492zł brutto od osoby.

 

 

Szkolenie jest organizowane, gdy zbierze się grupa min. 8 uczestników.

 

Zgłoszenia i ewentualne dalsze pytania prosimy kierować na e-mail: tomasz.sumera@op.pl;

 

 

 

2.Szkolenie dla audytorów energetycznych i osób planujących rozszerzyć swoją działalność o audyty energetyczne przedsiębiorstw i budynków

 

 

I Moduł- Szkolenie dla audytorów energetycznych: świadectwa charakterystyki energetycznej i audyty energetyczne budynków

 

 

Zajęcia obejmują 8 dni szkolenia po 8h zegarowych.

 

 

Celem szkolenia jest opanowanie zasad i metod wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce Energetycznej oraz audytów energetycznych budynków zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r ( późniejszymi zmianami). o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz rozporządzeniami wydanymi do tych ustaw.

 

Szkolenie w ciągu 8 dni przedstawia krok po kroku:

 

- zasady prawne

 

- metody obliczeniowe charakterystyki energetycznej budynków

 

- sposoby zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania i klimatyzacji budynków oraz na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej

 

- metody obliczenia audytów energetycznych budynków

 

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się obsługą z programów komputerowych: Builddesk i Arcadia Termo Pro służącymi do obliczeń charakterystyki energetycznej budynków oraz ( Arcadia Termo Pro) wykonania audytu energetycznego. Następnie na zajęciach wykonywane są zarówno świadectwa charakterystyki energetycznej dla przykładowych budynków jak i audyty energetyczne.

 

 

II Moduł- Szkolenie dla audytorów efektywności energetycznej oraz audytów energetycznych przedsiębiorstw.

 

 

Zajęcia obejmują 3 dni szkolenia po 8h zegarowych

 

 

Szkolenie opiera się na założeniu, że uczestnicy opanowali wykonywanie audytów energetycznych budynków, na szkoleniu, które jest opisane w pkt I lub samodzielnie. To szkolenie ma na celu rozszerzenie wiedzy audytorów energetycznych lub osób zamierzających po kursie dla audytorów energtycznych budynków rozszerzyć swoją działalność o audyty efektywności energetycznej oraz audyty energetyczne przedsiębiorstw.

 

 

Omówiona zostanie Ustawa o Efektywności Energetycznej z 20.05.16 (obowiązująca od 1.10.16), oraz rozporządzenia Ministra  Energii z dnia 5 października 2017 r. "w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii". Przedstawione zostaną sposoby o na poprawę efektywności energetycznej oraz zasady ich stosowania. Omówione zostaną zarówno metody zmniejszenia zużycia energii jak i wykorzystanie w tym celu energii odnawialnych. Uczestnicy zostaną zapoznani z zasadami przeprowadzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa wynikającymi z w/w ustawy oraz rozporządzenia Ministra  Energii z dnia 5 października 2017 r. "w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii". Omówione  zostaną również wytyczne NFOŚiGW w zakresie audytów energetycznych przedsiębiorstw przedstawione w dokumentach funduszu:

 

„Opracowanie zakresu oraz zasad wykonania audytu energetycznego do programu „Wsparcie przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczednej gospodarki” Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej

„Wytyczne dla opracowania zakresu i zasad wykonania audytu energetycznego dla programu priorytetowego Poprawa efektywności energetycznej Część 3) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach

 

Wytyczne te przedstawiają m.in. podział audytu energetycznego na następujące części:

 

a) AUDYTY ENERGETYCZNE BUDYNKÓW PRZEMYSŁOWYCH

 

b)AUDYTY ENERGETYCZNE SIECI CIEPŁOWNICZYCH

 

c)AUDYTY ENERGETYCZNE ŹRÓDEŁ CIEPŁA/ENERGII ELEKTRYCZNEJ/CHŁODU

 

d)AUDYTY ENERGETYCZNE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH

 

e)AUDYTY ENERGETYCZNE OŚWIETLENIA

 

 

  Następnie uczestnicy kursu przykładowe audyty z zastawianiem metody uproszczonej przedstawionej w rozporządzeniu oraz audyty lokalnego źródła ciepła i sieci ciepłowniczej.

 

Uczestnicy obu szkoleń otrzymują materiały szkoleniowe w postaci plików przygotowanych na to szkolenie  do pobrania z dysku wirtualnego.

 

 

Szkolenie jest organizowane, gdy zbierze sie grupa min. 8 uczestników.

 

Zgłoszenia i ewentualne dalsze pytania prosimy kierować do Tomasza Sumera na e-mail: tomasz.sumera@op.pl, lub telefonicznie tel. 722835531

 

Przykłady:

 

Wystąpienie "Ustawa o efektywności energetycznej z 20.05.2016r.- jej wymogi i skutki dla przedsiębiorstw i samorządów" na konferencji " "Efektywna Termomodernizacja z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań" w Naczelnej Organizacji Technicznej Rada w Tarnowie - 4.11.2016r :

 

 

Szkolenie dla pracownikow Instytutu Energetyki w Warszawie- "Audyty Energetyczne Przedsiebiorstw" Kurs odbył się w dniach 10-20.10.2016: