Do pobrania

Audyty w Żydaczowie (Ukraina- Obwód Lwowski)
Plan w Żydaczowie (Ukraina- Obwód Lwowski)
Plan Ograniczenia Niskiej Emisji w Żydaczowie (Ukraina-Obwód Lwowski)
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Żydaczowa (Ukraina Obwód Lwowski)
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Sambor
Poszanowanie energii bez granic - współpraca polsko - ukraińska oparta na standardach skandynawskich-realizacja projektu w Obwodzie Lwowskim
Audyt energetyczny budynku przedszkola Teremok w Żydaczowie (Ukraina)
Audyt energetyczny Budynku Szkilna 6 w Żydaczowie (Ukraina)