Usługi

  • Audyty energetyczne i efektywności energetycznej

 

Firma Eco-Doradztwo wykonuje:

 

 Audyty energetyczne budynków 

 

    Audyt daje informację o:

- obecnych stratach energii w budynku

- metodach jej zaoszczędzenia

- koszcie przeprowadzenia termomodernizacji

- przewidywanych oszczędnościach

- czasie zwrotu inwestycji

- przewidywanym zużyciu energii po termomodernizacji

 

 

Audyty lokalnego źródła ciepła

 

Audyty lokalnej sieci ciepłowniczej

 

Audyty efektywności energetycznej dla przedsiębiorstw

 

Zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej z 20.05.2016 wykonanie tych audytów jest  wymagane raz na 4 lata w przypadku dużych przedsiębiorstw.

Firma Eco-Doradztwo posiada wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu tego typu audytów.

 

Audyt daje informację o:

- obecnym zużyciu  energii w budynku

- metodach jej zaoszczędzenia

- koszcie przeprowadzenia modernizacji

- przewidywanych oszczędnościach rocznych i w okresie żywotności instalacji

- czasie zwrotu inwestycji

- przewidywanym zużyciu energii po modernizacji

- redukcji emisji zanieczyszczeń do atmosfery

 

 

 

  • Badania termowizyjne

 

 

  • Szkolenia

 

Fotowoltaika

 

 

Pompy ciepła

 

 

Instalacje kolektorów słonecznych

 

 

Audyty energetyczne i efektywność energetyczna

 

 

 

Szkolenie dnia 19.10.2012 dla klientów firmy Elsett z okazji jej 25-lecia:

https://youtu.be/9g2O4bYfLYY