Właściwy dobór instalacji fotowoltaicznej do domu

Przy doborze instalacji fotowoltaicznej powinniśmy brać pod uwagę 3 czynniki: zapotrzebowanie na energię elektryczną możliwości montażowe, czyli powierzchnię dachu lub działki, jaka może być przeznaczona pod instalację fotowoltaiczną odpowiednie współczynniki z jakimi energia do nas wróci z sieci elektroenergetycznej. Do 10kW mocy mikroinstalacji fotowoltaicznej współczynnik ten wynosi 0,8; powyżej 10kW jest to 0,7. Mikroinstalacja to[…]