4 października 2021

Audyt energetyczny budynku – jak i po co się go wykonuje?

Rosnące koszty ogrzewania domu są poważnym obciążeniem dla jego mieszkańców. Dlatego, jeśli zależy Państwu na obniżeniu tych wydatków, to warto zamówić audyt energetyczny. Jest to specjalistyczne badanie, dzięki któremu można ocenić stan techniczny m.in. dachu, ścian, okien oraz kotła c.o., czyli miejsc, w których mogą występować straty ciepła. Na podstawie uzyskanych danych inwestorowi łatwiej jest podjąć decyzję o zakresie prac termomodernizacyjnych.

Jakiego audytora wybrać i na co należy zwrócić uwagę?

W kwestii wyboru audytora eksperci doradzają wybór doświadczonego podmiotu.

Właściciel firmy Eco-Doradztwo Tomasz Sumera Najlepiej, jeśli znajduje się on jest na liście Krajowej Agencji Poszanowania Energii. Nas odszukają Państwo pod numerem 0196. Dodatkowo:

 • mamy uprawnienia do sporządzania charakterystyki energetycznej nr 15936,1,

 • oraz certyfikat instalatora odnawialnych źródeł energii w zakresie fotowoltaiki wydany przez Urząd Dozoru Technicznego.,

 • jest specjalistą w Izbie Rzeczoznawców Stowarzyszenia Elektryków Polskich

 • posiada uprawnienia do eksploatacji i dozoru w zakresie sieci i rządzeń elektrycznych bez ograniczenia napięcia SEP E i D

Jeśli zdecydują się Państwo na audyt energetyczny, to warto przygotować szereg dokumentów. Ułatwią one prawidłowe wykonanie analizy danych źródłowych przez audytora.

Do najważniejszych pozycji należy:

 • projekt budynku,
 • inwentaryzacja obiektu,
 • potwierdzenie okresowych przeglądów technicznych,
 • faktury za ogrzewanie, zużycie prądu lub gazu,

 • mapę zagospodarowania przestrzennego terenu,

 • informacje, czy obiekt jest na liście konserwatora zabytków.

Jako wykonawca audytu energetycznego gwarantujemy rzetelność i solidność wykonania zleconego zadania. Jesteśmy wszechstronnie przygotowanym zespołem doświadczonych specjalistów. Znamy aktualne uregulowania prawne oraz branżę energii odnawialnej.

Audyt energetyczny — czym jest i jakie korzyści oferuje inwestorowi?

W wyniku przeprowadzonych przez audytora badań powstaje raport. Jest to audyt energetyczny, który zawiera opis budynku i wykaz ulepszeń do wdrożenia. Zalecany zakres robót jest dokładnie wyceniony, w związku z czym inwestor wie, jaki będzie koszt remontu. Dodatkowo może zawierać wskazówki dotyczące zastosowania np. paneli fotowoltaicznych lub pompy ciepła.
W dokumencie znajduje się także zapis o sposobie finansowania termomodernizacji. Mogą to być środki własne, kredyt lub dotacje państwowe, samorządowe i NFOŚiGW. Poza tym każdy właściciel domu, który wykaże obniżenie zużycia energii cieplnej, może ubiegać się o premię termomodernizacyjną. Świadczenie to przysługuje osobom fizycznym, prawnym oraz gminom. Pieniądze pochodzące z premii wydatkowane są na spłatę kredytu zaciągniętego na modyfikację ogrzewania.
Jeśli chcą Państwo mieć wpływ na obniżenie rachunków za ogrzewanie czy też podgrzanie wody, to chętnie w tym pomożemy. Wystarczy skontaktować się z naszym biurem i zamówić
audyt energetyczny. Dysponujemy nowoczesnym sprzętem umożliwiającym wykonanie pomiarów w obrębie całego budynku.

Elementy audytu energetycznego

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa po przeprowadzeniu badania audytor dostarcza zleceniodawcy:

 • kartę audytu energetycznego całego obiektu budowlanego,
 • spis dokumentów i danych źródłowych wykorzystanych w trakcie kontroli,

 • inwentaryzację techniczną i budowlaną obiektu,

 • ocenę stanu technicznego domu pod kątem zalecanych modyfikacji,

 • listę zalecanych ulepszeń i przedstawienie stopnia ich opłacalności,

 • zalecenie do wyboru optymalnego wariantu termomodernizacji,

 • opis techniczny oraz szkice dotyczące wybranego wariantu prac remontowych.

Celem naszej pracy jest zmniejszenie energii, która wydatkowana jest każdego dnia w Państwa domu. W szerszym ujęciu oszczędności te są korzystne z punktu widzenia Waszego budżetu, a także całego środowiska. Wynika to z faktu, że nowoczesne rozwiązania nie generują szkodliwych dla atmosfery gazów.

Audyt energetyczny — komu go zlecić?

Zachęcamy Państwa do skorzystania z naszej oferty. Działamy w branży energetycznej od wielu lat i jesteśmy solidnym partnerem w interesach. Audyty energetyczne wykonujemy terminowo i szczegółowo. W ten sposób gwarantujemy, że wynik badania będzie w pełni odzwierciedlał stan faktyczny budynku. Natomiast zalecenia co do robót są zawsze dokładnie dopasowane do potrzeb Klienta. Zapewniamy szeroki zakres usług na najwyższym poziomie. Zapraszamy do zapoznania się z otrzymanymi od zleceniodawców referencjami.