2 czerwca 2020

Świadectwa charakterystyki energetycznej i audyty energetyczne budynków

Zajęcia obejmują 4 dni szkolenia po 8h lekcyjnych (45 min).

Celem szkolenia jest opanowanie zasad i metod wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej ( późniejszymi zmianami) oraz audytów energetycznych budynków zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. ( późniejszymi zmianami) o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków wraz z rozporządzeniami wydanymi do tych ustaw.

Szkolenie w ciągu 4 dni przedstawia krok po kroku:

  • zasady prawne
  • metody obliczeniowe charakterystyki energetycznej budynków
  • sposoby zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania i klimatyzacji budynków oraz na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej
  • metody obliczania audytów energetycznych budynków

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się obsługą z programu komputerowego Arcadia Termocad. Program służy do obliczeń charakterystyki energetycznej budynków oraz do wykonania audytu energetycznego. Następnie, na zajęciach wykonywane są zarówno świadectwa charakterystyki energetycznej dla przykładowych budynków, jak i audyty energetyczne.

Koszt szkolenia: 2 950,00 zł brutto (2 398,37 zł netto)

Wystawiamy fakturę VAT po odnotowaniu wpłaty na konto.

Uczestnicy szkolenia w jego cenie dostają materiały szkoleniowe (prezentacje wykładów, przepisy prawne, linki do programów komputerowych) w postaci plików do pobrania z dysku wirtualnego.

Ponadto producent programu Arcadia Termocad dla uczestników kursu proponuje specjalną ofertę 3 miesięcznej licencji na program za 5,00zł netto (6,15zł brutto).

Zajęcia prowadzi wykładowca z kilkunastoletnim doświadczeniem w szkoleniach z zakresu charakterystyki energetycznej i audytów energetycznych budynków oraz kilkunastoletnim doświadczeniem w wykonywaniu audytów energetycznych.

Program szkolenia:

Dzień 1

1. Rodzaje dokumentów sporządzanych wg. polskiego prawa w zakresie energii ich zastosowanie i różnice miedzy nimi:
a) świadectwa charakterystyki energetycznej
b) audyty energetyczne
c) audyty remontowe
d) audyty efektywności energetycznej
e) audyty energetyczne przedsiębiorstw
2. Ustawa o charakterystyce energetycznej
3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju I Technologii z dnia 14 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (z późniejszymi zmianami)- przedstawienie zasad obliczeniowych niezbędnych do obliczeń metodą opartą na rzeczywistym zużyciu energii

Dzień 2

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (z późniejszymi zmianami)- przedstawienie zasad obliczeniowych niezbędnych do obliczeń metodą oparta na rzeczywistym zużyciu energii- ciąg dalszy
2. Praktyczne ćwiczenia w wykonywaniu świadectw metoda opartą na rzeczywistym zużyciu energii.
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (z późniejszymi zmianami)- przedstawienie zasad obliczeniowych niezbędnych do metody obliczeniowej
4. Termowizja

Dzień 3:

1. Praktyczne ćwiczenia wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej metoda obliczeniową
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (z późniejszymi zmianami)

Dzień 4 :
Praktyczne ćwiczenia wykonywania audytów energetycznych