31 maja 2019

Certyfikaty energetyczne – szkolenia

Certyfikaty energetyczne – szkolenia

Proponujemy 2 rodzaje szkoleń:

 1. Dla osób zainteresowanych wykonywaniem audytów energetycznych budynków
 2. Dla audytorów energetycznych chcących rozszerzyć zakres działania o audyty przedsiębiorstw oraz  dla osób planujących rozpocząć działalność w dziedzinie audytów energetycznych przedsiębiorstw i budynków.

Informacje na temat obu szkoleń znajdują się poniżej:

I Moduł – Szkolenie  świadectwa charakterystyki energetycznej i audyty energetyczne budynków

Zajęcia obejmują 4 dni szkolenia po 8h lekcyjnych (45 min).

Celem szkolenia jest opanowanie zasad i metod wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej oraz audytów energetycznych budynków zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. ( późniejszymi zmianami) o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, a także rozporządzeniami wydanymi do tych ustaw. Uczestnicy kursu powinni też dowiedzieć się, jak prawidłowo wykonywać świadectwa charakterystyki energetycznej budynków.

Szkolenie w ciągu 8 dni przedstawia krok po kroku:

 • zasady prawne
 • metody obliczeniowe charakterystyki energetycznej budynków
 • sposoby zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania i klimatyzacji budynków oraz na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej
 • metody obliczania audytów energetycznych budynków
 • wykonywanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się obsługą z programów komputerowych: Builddesk i Arcadia Termo Pro służącymi do obliczeń charakterystyki energetycznej budynków oraz  Arcadia Termo Pro do wykonania audytu energetycznego. Następnie, na zajęciach wykonywane są zarówno świadectwa charakterystyki energetycznej dla przykładowych budynków, jak i audyty.

Szkolenia przeznaczone są dla zorganizowanych grup uczestników.

II Moduł – Szkolenie  audyty efektywności energetycznej oraz audyty energetyczny przedsiębiorstw.

Zajęcia obejmują 3 dni szkolenia po 8h lekcyjnych (45 min).

Zajęcia opierają się na założeniu, że uczestnicy opanowali wykonywanie audytów energetycznych budynków, na kursie, który jest opisany w pkt I, lub samodzielnie. To szkolenie ma na celu rozszerzenie wiedzy audytorów energetycznych lub osób zamierzających po kursie dla audytorów energetycznych budynków rozszerzyć swoją działalność o audyty efektywności oraz audyt energetyczny przedsiębiorstwa.

Omówiona zostanie Ustawa o efektywności energetycznej z 20.05.2016 r. (obowiązująca od 1.10.2016 r.) i Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. „w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii”. W ramach szkolenia przedstawione zostaną sposoby na poprawę efektywności energetycznej, a także zasady ich stosowania. Zaprezentowane zostaną zarówno metody zmniejszenia zużycia energii, jak i wykorzystanie w tym celu energii odnawialnych. Uczestnicy zostaną zapoznani z zasadami przeprowadzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa wynikającymi z ww. ustawy i Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. „w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii”. Szkolenie swym zasięgiem tematycznym obejmuje też charakterystykę wytycznych NFOŚiGW w zakresie audytów energetycznych przedsiębiorstw przedstawione w dokumentach funduszu:

 • Opracowanie zakresu oraz zasad wykonania audytu energetycznego do programu “Wsparcie przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki” Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Wytyczne dla opracowania zakresu i zasad wykonania audytu energetycznego dla programu priorytetowego Poprawa efektywności energetycznej Część 3) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach

Wytyczne te przedstawiają m.in. podział audytu energetycznego na następujące części:

 • AUDYTY ENERGETYCZNE BUDYNKÓW PRZEMYSŁOWYCH
 • AUDYTY ENERGETYCZNE SIECI CIEPŁOWNICZYCH
 • AUDYTY ENERGETYCZNE ŹRÓDEŁ CIEPŁA/ENERGII ELEKTRYCZNEJ/CHŁODU
 • AUDYTY ENERGETYCZNE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH
 • AUDYTY ENERGETYCZNE OŚWIETLENIA

Uczestnicy obu szkoleń otrzymują materiały  w postaci plików przygotowanych na te zajęcia do pobrania z dysku wirtualnego.

Szkolenia przeznaczone są dla zorganizowanych grup uczestników. Prowadzone są one przez doświadczonych audytorów, którzy mają wyższe wykształcenie techniczne, a dodatkowo dysponują szeroką, na bieżąco aktualizowaną, fachową wiedzą. Ponadto, mają też możliwość wykorzystania teoretycznych wiadomości na zajęciach praktycznych.

Szczegółowe informacje:

dr inż. Tomasz Sumera, tel. +48 722 835 531, e-mail: tomasz.sumera@op.pl

Przykłady:

Wystąpienie “Ustawa o efektywności energetycznej z 20.05.2016 r. Jej wymogi i skutki dla przedsiębiorstw i samorządów” na konferencji ” “Efektywna termomodernizacja z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań” w Naczelnej Organizacji Technicznej Rada w Tarnowie.

Szkolenie dla pracowników Instytutu Energetyki w Warszawie- “Audyty energetyczne przedsiębiorstw”.