31 maja 2019

Rodzaje szkoleń

Proponujemy 2 rodzaje szkoleń:

 1. Dla osób zainteresowanych wykonywaniem audytów energetycznych budynków
 2. Dla audytorów energetycznych chcących rozszerzyć zakres działania o audyty przedsiębiorstw oraz osób planujących rozpocząć działalność w zakresie audytów energetycznych przedsiębiorstw i budynków.

Informacje na temat obu szkoleń znajdują się poniżej:

I Moduł – Szkolenie  świadectwa charakterystyki energetycznej i audyty energetyczne budynków

Zajęcia obejmują 8 dni szkolenia po 8h zegarowych.

Celem szkolenia jest opanowanie zasad i metod wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej oraz audytów energetycznych budynków zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. ( późniejszymi zmianami) o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz rozporządzeniami wydanymi do tych ustaw.

Szkolenie w ciągu 8 dni przedstawia krok po kroku:

 • zasady prawne
 • metody obliczeniowe charakterystyki energetycznej budynków
 • sposoby zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania i klimatyzacji budynków oraz na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej
 • metody obliczania audytów energetycznych budynków

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się obsługą z programów komputerowych: Builddesk i Arcadia Termo Pro służącymi do obliczeń charakterystyki energetycznej budynków oraz  Arcadia Termo Pro do wykonania audytu energetycznego. Następnie, na zajęciach wykonywane są zarówno świadectwa charakterystyki energetycznej dla przykładowych budynków, jak i audyty energetyczne.

Szkolenia przeznaczone są dla zorganizowanych grup uczestników.

II Moduł – Szkolenie  audyty efektywności energetycznej oraz audyty energetyczny przedsiębiorstw.

Zajęcia obejmują 3 dni szkolenia po 8h zegarowych

Szkolenie opiera się na założeniu, że uczestnicy opanowali wykonywanie audytów energetycznych budynków, na kursie, który jest opisany w pkt I, lub samodzielnie. To szkolenie ma na celu rozszerzenie wiedzy audytorów energetycznych lub osób zamierzających po kursie dla audytorów energetycznych budynków rozszerzyć swoją działalność o audyty efektywności energetycznej oraz audyty energetyczne przedsiębiorstw.

Omówiona zostanie Ustawa o Efektywności Energetycznej z 20.05.2016 r. (obowiązująca od 1.10.2016 r.) i rozporządzenia Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. „w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii”. Przedstawione zostaną sposoby na poprawę efektywności energetycznej, a także zasady ich stosowania. Omówione zostaną zarówno metody zmniejszenia zużycia energii, jak i wykorzystanie w tym celu energii odnawialnych. Uczestnicy zostaną zapoznani z zasadami przeprowadzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa wynikającymi z ww. ustawy i rozporządzenia Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. „w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii”. Omówione zostaną również wytyczne NFOŚiGW w zakresie audytów energetycznych przedsiębiorstw przedstawione w dokumentach funduszu:

 • Opracowanie zakresu oraz zasad wykonania audytu energetycznego do programu „Wsparcie przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki” Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Wytyczne dla opracowania zakresu i zasad wykonania audytu energetycznego dla programu priorytetowego Poprawa efektywności energetycznej Część 3) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach

Wytyczne te przedstawiają m.in. podział audytu energetycznego na następujące części:

 • AUDYTY ENERGETYCZNE BUDYNKÓW PRZEMYSŁOWYCH
 • AUDYTY ENERGETYCZNE SIECI CIEPŁOWNICZYCH
 • AUDYTY ENERGETYCZNE ŹRÓDEŁ CIEPŁA/ENERGII ELEKTRYCZNEJ/CHŁODU
 • AUDYTY ENERGETYCZNE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH
 • AUDYTY ENERGETYCZNE OŚWIETLENIA

Następnie uczestnicy kursu wykonają przykładowe audyty z zastawianiem metody uproszczonej przedstawionej w rozporządzeniu oraz audyty lokalnego źródła ciepła i sieci ciepłowniczej.

Uczestnicy obu szkoleń otrzymują materiały szkoleniowe w postaci plików przygotowanych na to szkolenie do pobrania z dysku wirtualnego.

Szkolenia przeznaczone są dla zorganizowanych grup uczestników.

Szczegółowe informacje:

mgr inż. Tomasz Sumera, tel. 722 835 531, e-mail: tomasz.sumera@op.pl

Przykłady:

Wystąpienie „Ustawa o efektywności energetycznej z 20.05.2016 r. Jej wymogi i skutki dla przedsiębiorstw i samorządów” na konferencji ” „Efektywna termomodernizacja z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań” w Naczelnej Organizacji Technicznej Rada w Tarnowie – 4.11.2016 r.

 

Szkolenie dla pracowników Instytutu Energetyki w Warszawie- „Audyty energetyczne przedsiębiorstw”.

Kurs odbył się w dniach 10-20.10.2016 r.: