29 maja 2019

Badania termowizyjne

Oferujemy Państwu badania termowizyjne budynków oraz instalacji.

Badanie termowizyjne budynku pozwala zlokalizować tzw. mostki cieplne, czyli miejsca, gdzie straty ciepła są największe. Badanie poprzedzające prace termomodernizacyjne pozwala na zlokalizowanie problemów, by móc je wyeliminować podczas prac remontowych. Badanie wykonane na koniec prac termomodernizacyjnych potwierdza jego jakość lub wskazuje miejsca do poprawy.

Badanie termowizyjne instalacji pozwala na zlokalizowanie ewentualnych uszkodzeń lub innych problemów np. wycieki ciepłej wody, przegrzewanie się instalacji elektrycznej, uszkodzenia paneli fotowoltaicznych. Często przegrzewanie się elementów instalacji lub urządzeń jest pierwszą oznaką zbliżającego się uszkodzenia. Zatem regularne badanie termowizyjne pozwala na dokonanie naprawy lub wymiany zanim nastąpi awaria.

Szczegółowe informacje:

dr inż. Tomasz Sumera, tel. +48 722 835 531, e-mail: tomasz.sumera@op.pl