29 maja 2019

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

AUDYTY ENERGETYCZNE PRZEDSIĘBIORSTW

Ustawa o efektywności energetycznej z 20.05.2016 r. (art. 36.pkt 1) określa obowiązek przeprowadzania raz na 4 lata audytu energetycznego dużego przedsiębiorstwa (z wyjątkiem przypadków opisanych w art. 36 pkt 2).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami audyt energetyczny przedsiębiorstwa przeprowadza (art. 36 pkt 3):

 • podmiot niezależny od audytowanego przedsiębiorcy, posiadający wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w przeprowadzaniu tego rodzaju audytu.
 • ekspert audytowanego przedsiębiorcy, jeżeli nie jest on bezpośrednio zaangażowany w audytowaną działalność tego przedsiębiorcy.

Art. 37. 1. Audyt energetyczny przedsiębiorstwa jest procedurą mającą na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących proponowanych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii.

Art. 39. 1. Przewiduje kary pieniężne za nieprzeprowadzenie audytu energetycznego przedsiębiorstwa.

Przepisy ustawy obowiązują od 1.10.2016 r.

Firma Eco-Doradztwo posiada wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu tego typu audytów.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa daje informację o:

 • obecnym zużyciu  energii w przedsiębiorstwie
 • metodach jej zaoszczędzenia
 • koszcie przeprowadzenia modernizacji
 • przewidywanych oszczędnościach rocznych i w okresie żywotności instalacji
 • czasie zwrotu inwestycji
 • przewidywanym zużyciu energii po modernizacji
 • redukcji emisji zanieczyszczeń do atmosfery

Specjaliści z firmy ECO-DORADZTWO przeprowadzają audyt energetyczny przedsiębiorstwa w oparciu o obowiązujące przepisy prawne. Nasi pracownicy dysponują rozległą, fachową wiedzą oraz bogatym doświadczeniem zawodowym. Swoje obowiązki wykonują oni rzetelnie i sumiennie, dostosowując się do indywidualnych potrzeb klienta. Osoby te mają szeroki zakres uprawnień dotyczących np. sporządzania charakterystyki energetycznej budynku.

 

W przypadku zainteresowania bezpłatną wyceną audytu prosimy o wypełnienie poniższego formularza i przesłanie go na adres e-mail: tomasz.sumera@op.pl

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa, audyty energetyczne, Czyste Powietrze, audyty efektywności energetycznej.

Poczytaj więcej o audycie dla przedsiębiorstw.

AUDYTY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Przeprowadzany przez ECO-DORADZTWO audyt efektywności sporządzany jest wg Ustawy o Efektywności Energetycznej z 20.05.2016 r. i wydanego na jej podstawie Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 5 października 2017r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii.

Audyt efektywności energetycznej można wykonać dla budynku, ale też dla innych instalacji np. przemysłowych, wymiany sieci cieplnych i elektroenergetycznych, stacji transformatorowych, zastosowania OZE, kogeneracji , itp.

Audyt efektywności energetycznej w zakresie energii cieplnej na potrzeby ogrzewania budynku i ciepłej wody użytkowej wykonywany jest wg tych samych zasad określonych w rozporządzeniach dotyczących audytu energetycznego budynku.

Ponadto rozporządzenie Ministra Energii pozwala na:

 • wykonanie audytu dowolnego budynku zużywającego energię np. produkcyjnego, magazynowego, biurowego itd. a nie tylko budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej.
 • wykonanie podobnych obliczeń dotyczących oszczędności energii dla pozostałego zużycia energii w budynku np. klimatyzacji, oświetlenia, wind, zastosowania fotowoltaiki, itd.
 • wykonanie analizy możliwych oszczędności wynikających z modernizacji innych urządzeń np. maszyn i urządzeń w przemyśle, urządzeń biurowych, takich jak sprzęt komputerowy, wyposażenia sklepów np. lady i szafy chłodnicze, itd.

Pracownicy firmy ECO-DORADZTWO biorą na siebie odpowiedzialność za przeprowadzenie audytu energetycznego przedsiębiorstwa. Mogą Państwo liczyć na ich rzetelną wiedzę oraz profesjonalizm działania.

Przykład: Audyt efektywności energetycznej – Hala Sportowa Jaskółka w Tarnowie

Kto zajmuje się wykonywaniem audytów?

mgr inż Tomasz Sumera

Uprawnienie Kwalifikacje

audytor energetyczny Krajowej Agencji Poszanowania Energii nr 0196

Uprawniony do sporządzania charakterystyki energetycznej – nr uprawnień 15936

Członek Zrzeszenia Audytorów Energetycznych w Warszawie nr 2255 i rekomendowany przez to zrzeszenie audytor w zakresie:

– audyty w trybie ustawy termomodernizacyjnej

– audyty efektywności energetycznej,

– audyty energetyczne przedsiębiorstw,

– badania termowizyjne

Członek Stowarzyszenia Ceryfikatorów i audytorów Energetycznych w Krakowie nr 170

Specjalista w Izbie Rzeczoznawców Stowarzyszenia Elektryków Polskich w zakresie:

– instalacje urządzenia elektryczne nr ew. 62/08/S/21

-elektrownie, elektrociepłownie, ciepłownie nr 4/11/S/21

– certyfikowany przez Urząd Dozoru Technicznego instalator OZE w zakresie fotowoltaiki nr OZE/W/25/000008/20

Uprawniony przez Urząd Dozoru Technicznego do obsługi instalacji z F-gazami. Nr certyfikatu FGAZ/0/13/00094/22

Świadectwo Kwalifikacyjne Stowarzyszenia Elektryków Polskich w zakresie:

– eksploatacji 262/E/0149/16

-dozoru 262/D/0058/16

Uprawniające do zajmowania się eksploatacją i dozorem w zakresie urządzeń instalacji i sieci bez ograniczenia napięcia.