29 maja 2019

Audyty energetyczne przedsiębiorstw

AUDYTY ENERGETYCZNE PRZEDSIĘBIORSTW

Ustawa o efektywności energetycznej z 20.05.2016 r. (art. 36.pkt 1) określa obowiązek przeprowadzania raz na 4 lata audytu energetycznego dużego przedsiębiorstwa (z wyjątkiem przypadków opisanych w art. 36 pkt 2).

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa przeprowadza (art. 36 pkt 3):

 • podmiot niezależny od audytowanego przedsiębiorcy, posiadający wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w przeprowadzaniu tego rodzaju audytu.
 • ekspert audytowanego przedsiębiorcy, jeżeli nie jest on bezpośrednio zaangażowany w audytowaną działalność tego przedsiębiorcy.

Art. 37. 1. Audyt energetyczny przedsiębiorstwa jest procedurą mającą na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących proponowanych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii.

Art. 39. 1. Przewiduje kary pieniężne za nieprzeprowadzenie audytu energetycznego przedsiębiorstwa.

Przepisy ustawy obowiązują od 1.10.2016 r.

Firma Eco-Doradztwo posiada wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu tego typu audytów.

Audyt daje informację o:

 • obecnym zużyciu  energii w budynku
 • metodach jej zaoszczędzenia
 • koszcie przeprowadzenia modernizacji
 • przewidywanych oszczędnościach rocznych i w okresie żywotności instalacji
 • czasie zwrotu inwestycji
 • przewidywanym zużyciu energii po modernizacji
 • redukcji emisji zanieczyszczeń do atmosfery

 

W przypadku zainteresowania bezpłatną wyceną audytu prosimy o wypełnienie poniższego formularza i przesłanie go na adres e-mail: tomasz.sumera@op.pl

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa, audyty energetyczne, czyste powietrze, audyty efektywności energetycznej.

Poczytaj więcej o audycie dla przedsiębiorstw.

AUDYTY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Audyt efektywności energetycznej sporządzany jest wg Ustawy o Efektywności Energetycznej z 20.05.2016r. i wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Energii z dnia 5 października 2017r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii.

Audyt efektywności energetycznej można wykonać dla budynku, ale też dla innych instalacji np. przemysłowych, wymiany sieci cieplnych i elektroenergetycznych, stacji transformatorowych, zastosowania OZE, kogeneracji , itp.

Audyt efektywności energetycznej w zakresie energii cieplnej na potrzeby ogrzewania budynku i ciepłej wody użytkowej wykonywany jest wg tych samych zasad określonych w rozporządzeniach dotyczących audytu energetycznego budynku.

Ponadto rozporządzenie Ministra Energii pozwala na:

 • wykonanie audytu dowolnego budynku zużywającego energię np. produkcyjnego, magazynowego, biurowego itd. a nie tylko budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej.
 • wykonanie podobnych obliczeń dotyczących oszczędności energii dla pozostałego zużycia energii w budynku np. klimatyzacji, oświetlenia, wind, zastosowania fotowoltaiki, itd.
 • wykonanie analizy możliwych oszczędności wynikających z modernizacji innych urządzeń np. maszyn i urządzeń w przemyśle, urządzeń biurowych, takich jak sprzęt komputerowy, wyposażenia sklepów np. lady i szafy chłodnicze, itd.

Przykład: Audyt efektywności energetycznej – Hala Sportowa Jaskółka w Tarnowie