31 maja 2019

Energochłonność przemysłu

Energochłonność polskiego przemysłu w porównaniu z gospodarką innych Krajów UE przedstawiają opracowania Krajowej Agencji Poszanowania Energii:

To samo źródło pokazuje energochłonność przemysłu polskiego  z podziałem na branże: