Czas zwrotu instalacji fotowoltaicznej -instalacje uruchomione przed 1.04.22

Czas zwrotu instalacji fotowoltaicznej

– system prosumecki dla instalacji uruchomionych przed 1.04.22

W poprzednim odcinku pokazałem, jak dobrać instalację fotowoltaiczną do potrzeb budynku. W podanym tam przykładzie okazało się, że optymalną wartością jest 4,2kWp. Jest to instalacja przewidziana dla rodziny zużywającej ok. 3500kWh/ rok.

Teraz policzymy, czy inwestycja się opłaca. Pierwsza zasadnicza informacja, jaka będzie nam potrzebna to koszt energii elektrycznej w zakupie z sieci. Tu dobrze jest sobie wyznaczyć koszt zmiany energii elektrycznej z usługą dystrybucji.

Koszt energii elektrycznej

Na rachunku za energię elektryczną część opłat to opłaty stałe i ten koszt ponosimy, nawet jeśli nie zakupimy żadnej energii elektrycznej z sieci.

Są to:

  • opłata dystrybucyjna
  • opłata przejściowa
  • opłata abonamentowa

Najprościej jest zatem odjąć te opłaty od ogólnej sumy do zapłaty, a resztę kwoty podzielić przez wielkość zużycia energii elektrycznej.

W przypadku rozliczenia 1 taryfowego jest to proste, w przypadku rozliczenia 2 taryfowego (np. taryfa G12b) ilość pozycji na rachunku może początkowo szokować np.:

Rachunek za energię elektryczną

Tab. 1 Rachunek za energię elektryczną

Trzymając się zasad podanych wyżej, wystarczy od ogólnej sumy 394,53zł odjąć opłaty stałe, które wynoszą: 45zł+1,98+4,56zł=51,54zł. Łatwo je znaleźć nie tylko dlatego, że to ostanie 3 pozycje na rachunku, ale również z tego powodu , że nie mają podanej żadnej wartości w kolumnie „Zużycie”.

394,53zł-51,54zł=342,99zł to jest wartość opłat zależna od zużycia energii. Pozostaje wyznaczyć to zużycie. Ponieważ to rozliczenie jest dwutaryfowe, na rachunku mamy podane 2 wartości:

  • dla energii elektrycznej dziennej 362kWh
  • dla energii elektrycznej nocnej 207kWh

Należy sumować te wartości: 362+207 = 569kWh

Jeżeli natomiast podzielimy opłaty zmienne z rachunku za energię elektryczną przez zużycie otrzymujemy średnią cenę energii elektrycznej:

342,99zł : 569kWh = 0,60zł/kWh

W ten sposób mamy wyznaczony jednostkowy koszt energii elektrycznej.

Prosty czas zwrotu inwestycji

Jak wynika z poprzedniego artykułu, instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,2kWp powinna pokryć roczne zapotrzebowanie na 3500kWh, uwzględniając fakt, że energia elektryczna oddana w lecie, wróci do odbiorcy ze współczynnikiem 0,8 (czyli odbiorca otrzyma tylko 80% tego, co przekazał do sieci zakładu energetycznego).

Roczną oszczędność łatwo jest w ten sposób wyliczyć.

To kwota: 3500kWh x 0,60zł/kWh = 2 109,78 zł

Pozostaje zebrać oferty na wykonanie instalacji fotowoltaicznej i poznać w ten sposób ceny. Przeglądniecie ofert internetowych pokazało, że instalacja 4,2kWp powinna kosztować ok. 20 000zł brutto ( VAT dla budynków mieszkalnych do 350m2 wynosi 8%).

Prosty czas zwrotu inwestycji, określany często skrótem od jego angielskiej nazwy SPBT, to:

SPBT=nakłady/ roczna oszczędność

Podstawiając do wzoru nasze wartości otrzymujemy:

SPBT=20 000zł/ 2 109,78 zł=9,48 roku

Wpływ dotacji na prosty czas zwrotu inwestycji

Jak powszechnie wiadomo, jest możliwość uzyskania dotacji z programu „Mój Prąd”. Dotacja wynosi nie więcej niż 50% kosztów wykonania instalacji, ale też nie więcej niż 5000zł. W większości przypadków (dotyczy to również naszego przykładu), ta druga wartość wyznacza górną granicę dotacji, bo 50% wartości instalacji to kwota znacznie większa.

W naszym wyliczeniu redukujemy więc nakłady o wartość dotacji:

SPBT=(20 000zł-5000zł)/ 2 109,78 zł=7,11 roku

Uzyskujemy wówczas prosty czas zwrotu inwestycji dla inwestora, który skorzysta z programu „Mój Prąd”.

Obliczenie NPV

Można sobie zadać pytanie, czy warto zainwestować w fotowoltaikę, czy nie lepiej zostawić te pieniądze na lokacie. Odpowiedź na to pytanie można znaleźć, obliczając wartość NPV ( ang. net present value).

Definicję NPV można bez trudu znaleźć w internecie np.

NPV

(źródło: https://econopedia.pl/fp/budzetowanie/npv-wartosc-biezaca-netto/)

W naszym przypadku Io to nakłady na fotowoltaikę, czyli 20 000zł. Liczba okresów n to przewidywany czas pracy instalacji fotowoltaicznej. Zwykle przyjmuje się 25 lat ( na ten okres wielu producentów modułów fotowoltaicznych daje gwarancję, że moc nie spadnie poniżej 80% wartości początkowej).

Jako r przyjąć można oprocentowanie lokaty w banku. Posłużę się wartością 1,8%.

Gotowe kalkulatory do obliczeń NPV można znaleźć w internecie. Można też, na podstawie powyższego wzoru, stworzyć własny arkusz w Excel. Ja posłużę się tym drugim rozwiązaniem:

Tabela obliczeń

To samo wyliczenie, przy założeniu skorzystania z dotacji 500zł z programu „Mój Prąd”, daje następujące wyniki:

Tabela obliczeń2

Końcowy wniosek, czy warto inwestować w fotowolatikę należy do czytelnika.

Mam nadzieję, że przedstawione wyliczenia pomogą w podjęciu właściwej decyzji.