29 maja 2019

Do pobrania

Audyty energetyczne przedsiębiorstw transportowych i centrów dystybucyjnych

Zoptymalizuj energetycznie swoją firmę

„Wiadomości Elektrotechniczne” w numerze 6/2017 opublikowały artykuł autorstwa Tomasza Sumery pt. „Audyty energetyczne przedsiębiorstw”

W numerze 6/2017 „Przeglądu Technicznego” ukazał się artykuł autorstwa Tomasza Sumery pt. „Hala Sportowa Jaskółka w Tarnowie – przykład audytu energetycznego przebudowy budynku do poziomu niskoenergetycznego zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków”

Prezentacja – pompy ciepła

Prezentacja – kolektory słoneczne rurowe

Prezentacja – kolektory słoneczne i pompy ciepła

Pompy ciepła – zasady działania

Pompa ciepła do ogrzania szkoły

Oszczędność energii w procesach grzewczych

Małe elektrownie wiatrowe

Audyty w Żydaczowie

Plan w Żydaczowie

Plan ograniczenia niskiej emisji w Żydaczowie

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

Poszanowanie energii bez granic, współpraca polsko-ukraińska oparta na standardach skandynawskich

Audyt energetyczny budynku przedszkola Teremok w Żydaczowie (Ukraina)

Audyt energetyczny budynku Szkilna 6 w Żydaczowie (Ukraina)