25 lutego 2021

FAQ – Audyt efektywności energetycznej przedsiębiorstwa

Audyt efektywności energetycznej przedsiębiorstwa

  1. Co to jest audyt efektywności energetycznej przedsiębiorstwa?

To zestaw działań mających na celu znalezienie możliwości oszczędzania wszelkiego typu energii (cieplnej, elektrycznej, gazowej) w różnych obszarach działania przedsiębiorstwa.

  1. Czym różni się audyt energetyczny przedsiębiorstwa od audytu efektywności energetycznej przedsiębiorstwa?

Zasadniczo różni się on od audytu efektywności energetycznej tym, że audyt efektywności energetycznej dotyczy dowolnego wycinka działalności przedsiębiorstwa, tam gdzie możliwa jest modernizacja. Audyt efektywności energetycznej może np. wykazywać oszczędności wynikające z wymiany silnika elektrycznego linii produkcyjnej czy pojazdu na nowy, bardziej oszczędny w zużyciu energii. Natomiast audyt energetyczny przedsiębiorstwa zgodnie z ustawą obejmuje min. 90% zużycia energii przez przedsiebiorstwo.

  1. Czy warto robić audyt efektywności energetycznej przedsiębiorstwa?

Oczywiście, że tak. Zarówno ze względu na konkretne oszczędności w przedsiębiorstwie, jak i na możliwość uzyskania certyfikatów efektywności energetycznej tzw. Białych Certyfikatów. Nowoczesne przedsiębiorstwo to także firma dbająca o ekologię i optymalne wykorzystanie energii .

  1. Kto może wykonać audyt efektywności energetycznej przedsiębiorstwa?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii, wykonawcą audytu efektywności energetycznej może być tylko osoba do tego uprawniona, czyli audytor posiadający wiedzę i doświadczenie w tym zakresie.