2 czerwca 2020

Formularz zgłoszenia

    Wybierz szkolenie:


    Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej „RODO jest Eco-Doradztwo Tomasz Sumera, 33-150 Wola Rzędzińska 2c. Zakres powierzonych danych osobowych obejmuje: dane zwykłe: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, PESEL. Zakres operacji na powierzonych danych obejmuje: zbieranie, kopiowanie, przechowywanie i usuwanie. Dane nie są przekazywane innym podmiotom (wyjątek stanowi przekazanie danych do firmy produkującej program Arcadia Termocad – jeśli ktoś zaznaczył taka opcję, oraz do ON sp. z o.o. ul. Hetmańska 13,35-045 Rzeszów w celu organizacji szkolenia i wystawienia świadectwa o jego ukończeniu. Dane osobowe nie będą służyły celom dalszego marketingu usług).