Czas zwrotu instalacji fotowoltaicznej -instalacje uruchomione po 1.04.22

Czas zwrotu inwestycji w fotowoltaikę wg nowego systemu rozliczeń net-billingu autor mgr inż. Tomasz Sumera Net-Billing, czyli system rozliczeń, który ma zacząć działać od 1.07.2022r dla instalacji uruchomionych od 1.04.22 zakłada bilansowanie kwot za energię oddaną do sieci oraz za energię pobraną. Do 1.07.2024 ma być to rozliczenie energii oddanej do sieci na podstawie średniomiesięcznej[…]

Czas zwrotu instalacji fotowoltaicznej -instalacje uruchomione przed 1.04.22

Czas zwrotu instalacji fotowoltaicznej – system prosumecki dla instalacji uruchomionych przed 1.04.22 W poprzednim odcinku pokazałem, jak dobrać instalację fotowoltaiczną do potrzeb budynku. W podanym tam przykładzie okazało się, że optymalną wartością jest 4,2kWp. Jest to instalacja przewidziana dla rodziny zużywającej ok. 3500kWh/ rok. Teraz policzymy, czy inwestycja się opłaca. Pierwsza zasadnicza informacja, jaka będzie[…]

Właściwy dobór instalacji fotowoltaicznej do domu

Właściwy dobór instalacji fotowoltaicznej do domu Przy doborze instalacji fotowoltaicznej powinniśmy brać pod uwagę 3 czynniki: zapotrzebowanie na energię elektryczną możliwości montażowe, czyli powierzchnię dachu lub działki, jaka może być przeznaczona pod instalację fotowoltaiczną odpowiednie współczynniki z jakimi energia do nas wróci z sieci elektroenergetycznej. Do 10kW mocy mikroinstalacji fotowoltaicznej współczynnik ten wynosi 0,8; powyżej[…]